HR-policy

SjukvårdsMäklarnas enskilt viktigaste resurs är dess medarbetare. Därför är det av stor vikt att SjukvårdsMäklarna har ett väl fungerande arbetsklimat och god arbetskultur som är stimulerande och utvecklande för dess medarbetare.

SjukvårdsMäklarna ska vidare arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö och verka för jämställdhet och mångfald samt arbeta med sociala insatser inom CSR.

Personalen ska bestå av en homogen grupp av friska medarbetare som tillsammans stävar efter ständig förbättring och utveckling.

Riktlinjer

I SjukvårdsMäklarnas arbete för en god arbetsmiljö är delaktighet centralt. För att uppnå högsta kvalitet i det arbetet lägger man stor fokus på yrkesmässig och social utveckling.

Medarbetarperspektiv

SjukvårdsMäklarnas kritiska framgångsfaktorer är medarbetarna.

SjukvårdsMäklarnas personal har tillsammans jobbat fram att ledorden för företagets framgång i branschen. De är att man är effektiv, legitim, förändringsbenägen och lönsam.

För att uppnå alla dessa egenskaper krävs individer som har en stark karaktär och höga ambitioner, tar ansvar och driver processer framåt, hanterar stress och förändringar bra, ser möjligheter och inte problem samt bidrar till en positiv atmosfär på kontoret.

Personalen har även tillsammans beskrivit att de individuella egenskaper som kännetecknar en medarbetare på SjukvårdsMäklarna är en som; tar ansvar, har en positiv attityd, gör sitt yttersta, samarbetar, planerar sitt arbete, agerar professionellt, står enad med sina kollegor, visar respekt till andra, har höga förväntningar på sig själv, är ödmjuk, jobbar aktivt mot företagets mål och visioner, har integritet, är lojal, följer regler och rutiner samt är en kulturbärare.