Kvalitetspolicy

SjukvårdsMäklarna är ett av de bäst omtalade företagen och en ledande aktör inom Sjukvårdsbemanning, vilket syns på bemlo.se som är en oberoende sida där konsulterna rankar bemanningsföretag inom Sveriges hälso- och sjukvård.

Kvalitetsarbetet kommer att ledas av Operativchef vilken i sin tur rapporterar till styrelsen. Kvalitetsarbetet inleddes redan 2019 och uppdateras kontinuerligt, har varit ISO Certifierade (9001 & 14001) sedan år 2022.

Vi är ett företag som kännetecknas av kompetent personal samt en god personlig kontakt, det kännetecknas av kunder, konsulter, leverantörer och medarbetare. Genom att ständigt vara lyhörda och analysera information om kunders och konsulters behov ska vi kunna svara upp för deras krav samt förväntningar.

Syftet med våra kvalitetsmål och kvalitetsledningssystem är att få nöjda medarbetare och snabbt kunna utveckla det som behövs förbättras. Ett strukturerat arbetssätt vilket säkerställer lyckade resultat. Det minskar samtidigt våra chanser till dålig kommunikation med våra medarbetare.

Kvalitetsmål & mätning 2023

Vårt övergripande kvalitetsmål är nöjdare medarbetare.

  1. Kundtillfredsställelse på över 80%
  2. Konsulttillfredsställelse på över 85%

Ovanstående kvalitetsmål skall dokumenteras efter varje avslutat uppdrag. Konsultchef hos SjukvårdsMäklarna ska genom telefon följa upp enligt formuläret ”Utvärdering av uppdrag.pdf”. Operativchef ska för vardera avslutat uppdrag kontakta kund för avstämmning enligt samma formulär mot kund.

Formuläret innehåller följande delmål som skall besvaras med 1-10, där 1 är mycket dåligt och 10 är perfekt.

Sedan ska även kund eller konsulten påpeka eventuella förbättringsåtgärder, vad kan bli bättre och vad saknade du under ditt uppdrag hos oss på SjukvårdsMäklarna.

Uppföljningarna ska sammanfattas och mätas en gång per kalenderår och mätas mot de satta målen för året.